Skapa geodatabas och lägga till lager

Shape-formatet har blivit lite av ett standard-format inom GIS. Men det är också ett föråldrat format med begränsningar. Har man många lager i shape-format i ett projekt i ArcGIS går det långsamt att rita upp kartan. Fältnamnen i attributtabellen får inte innehålla fler än 8 tecken eller vissa otillåtna tecken. I ArcGIS är det bättre att använda geodatabaser (fil-geodatabaser). Fortsätt läsa Skapa geodatabas och lägga till lager

Spara lager som nytt lager

Om man vill skapa ett nytt lager av ett befintligt, använder man sig av Export. Man kan skapa ett nytt lager av hela eller delar av ett lager. Om man vill kunna tända och släcka delar av innehållet från ett lager, är det enklaste sättet att göra ett urval i lagret och exportera detta till ett nytt lager. Man kan även använda detta för att göra om en CAD-fil till ett GIS-lager. Fortsätt läsa Spara lager som nytt lager

Rektifiering

Rektifiering används för att georeferera (koordinatsätta) och omforma en bild (rasterdata) så att den passas in mot kända punkter i en annan karta (bakgrundskarta). Tillvägagångssättet är samma oavsett om det handlar om en bild i form av en historisk karta eller ett lodfoto (tornfoto). Fortsätt läsa Rektifiering

Snabba upp kartuppritningen

Om man har kartor som innehåller många lager och mycket symbolik kan den kännas långsam att uppdatera och rita ut vid in- och ut-zoomning m.m. T.ex. om man har fastighetskartans alla lager som bakgrund. Då kan man använda sig av baskartelager (Basemap Layer) för att snabba upp detta. Fortsätt läsa Snabba upp kartuppritningen