Skapa lager för Collector i ArcGIS Pro

För att göra inmätningar med Collector for ArcGIS måste man först skapa en karta att använda. Första steget görs i ArcGIS Pro eller ArcMap. Här beskrivs hur man förbereder lagren som ska användas för inmätning i Collector med ArcGIS Pro. Fortsätt läsa Skapa lager för Collector i ArcGIS Pro

Inmätning med Collector for ArcGIS

Collector for ArcGIS kan hämtas och installeras gratis för Android, iOS och Windows. Men för att kunna utnyttja appen behöver man en inloggning i ArcGIS. Den utnyttjar enhetens inbyggda GPS eller en extern GPS. Man kan mäta in objekt och registrera utifrån formulär och även ta foton som kopplas till det man mäter in. Fortsätt läsa Inmätning med Collector for ArcGIS