Exportera karta/lager till ArcGIS online

Det är ganska enkelt att exportera en karta eller ett lager till ArcGIS online för att sedan t.ex. sprida sin karta till alla på webben. Och att kontinuerligt uppdatera sina GIS-kartor på nätet allt eftersom arbetena framskrider.  Här beskrivs hur du gör i ArcGIS Pro. Fortsätt läsa Exportera karta/lager till ArcGIS online

Dela upp lager i QGIS

Ibland vill man skapa nya lager utifrån ett lagers attributtabell. Men om om man vill dela upp lagret så att alla olika värden i ett attribut ska bli olika lager, kan det bli en ganska tröttsam arbetsprocess med att göra urval och skapa nya lager. Det finns ett färdigt verktyg för detta i QGIS Fortsätt läsa Dela upp lager i QGIS

Skapa geodatabas och lägga till lager

Shape-formatet har blivit lite av ett standard-format inom GIS. Men det är också ett föråldrat format med begränsningar. Har man många lager i shape-format i ett projekt i ArcGIS går det långsamt att rita upp kartan. Fältnamnen i attributtabellen får inte innehålla fler än 8 tecken eller vissa otillåtna tecken. I ArcGIS är det bättre att använda geodatabaser (fil-geodatabaser). Fortsätt läsa Skapa geodatabas och lägga till lager

Spara lager som nytt lager

Om man vill skapa ett nytt lager av ett befintligt, använder man sig av Export. Man kan skapa ett nytt lager av hela eller delar av ett lager. Om man vill kunna tända och släcka delar av innehållet från ett lager, är det enklaste sättet att göra ett urval i lagret och exportera detta till ett nytt lager. Man kan även använda detta för att göra om en CAD-fil till ett GIS-lager. Fortsätt läsa Spara lager som nytt lager