Exportera karta/lager till ArcGIS online

Det är ganska enkelt att exportera en karta eller ett lager till ArcGIS online för att sedan t.ex. sprida sin karta till alla på webben. Och att kontinuerligt uppdatera sina GIS-kartor på nätet allt eftersom arbetena framskrider.  Här beskrivs hur du gör i ArcGIS Pro. Fortsätt läsa Exportera karta/lager till ArcGIS online

Dela upp lager i QGIS

Ibland vill man skapa nya lager utifrån ett lagers attributtabell. Men om om man vill dela upp lagret så att alla olika värden i ett attribut ska bli olika lager, kan det bli en ganska tröttsam arbetsprocess med att göra urval och skapa nya lager. Det finns ett färdigt verktyg för detta i QGIS Fortsätt läsa Dela upp lager i QGIS

Dela upp lager

Ibland vill man skapa nya lager utifrån ett lagers attributtabell. Men om om man vill dela upp lagret så att alla olika värden i ett attribut ska bli olika lager, kan det bli en ganska tröttsam arbetsprocess med att göra urval och skapa nya lager. Det finns ett färdigt verktyg för detta i ArcGIS Pro. Fortsätt läsa Dela upp lager

Skapa lager för Collector i ArcGIS Pro

För att göra inmätningar med Collector for ArcGIS måste man först skapa en karta att använda. Första steget görs i ArcGIS Pro eller ArcMap. Här beskrivs hur man förbereder lagren som ska användas för inmätning i Collector med ArcGIS Pro. Fortsätt läsa Skapa lager för Collector i ArcGIS Pro