WMS-lager i QGIS

Om man inte vill eller har möjlighet att ha all kartdata man behöver på sin dator finns möjlighet att ansluta till GIS-servrar där andra lagt upp data och gjort tillgängliga. Man måste veta den exakta länken till GIS-servern för att komma åt kartdata. Nedanför beskrivningen av hur man lägger till sådan data i QGIS finns tips på några sådana bra länkar till öppen kartdata. Fortsätt läsa WMS-lager i QGIS

WMS-lager

Om man inte vill eller har möjlighet att ha all kartdata man behöver på sin dator finns möjlighet att ansluta till GIS-servrar där andra lagt upp data och gjort tillgängliga. Man måste veta den exakta länken till GIS-servern för att komma åt kartdata. Nedanför beskrivningen av hur man lägger till sådan data i ArcGIS finns tips på några sådana bra länkar till öppen kartdata. Fortsätt läsa WMS-lager

Rektifiering QGIS

Rektifiering används för att georeferera (koordinatsätta) och omforma en bild (rasterdata) t.ex. historisk karta, så att den passas in mot kända punkter i en annan karta (bakgrundskarta). I QGIS kan den färdigrektifierade bilden enbart sparas som georefererad tiff-fil (i ArcGIS finns fler möjligheter att spara). Fortsätt läsa Rektifiering QGIS