Säkerhetskopiera

För att minska risken för dataförlust, bör man alltid ta en daglig säkerhetskopia av undersökningen under fältarbetet. Om databasen ligger på en lokal dator som saknar automatisk backup-funktion, använder man sig enklast av Intrasis egen funktion för säkerhetskopiering. Säkerhetskopian används även när man skall flytta databasen från en dator/server till en annan. Fortsätt läsa Säkerhetskopiera