Rektifiering QGIS

Rektifiering används för att georeferera (koordinatsätta) och omforma en bild (rasterdata) t.ex. historisk karta, så att den passas in mot kända punkter i en annan karta (bakgrundskarta). I QGIS kan den färdigrektifierade bilden enbart sparas som georefererad tiff-fil (i ArcGIS finns fler möjligheter att spara). Fortsätt läsa Rektifiering QGIS

Rektifiering

Rektifiering används för att georeferera (koordinatsätta) och omforma en bild (rasterdata) så att den passas in mot kända punkter i en annan karta (bakgrundskarta). Tillvägagångssättet är samma oavsett om det handlar om en bild i form av en historisk karta eller ett lodfoto (tornfoto). Fortsätt läsa Rektifiering