Intrasis

Innehåll

För musen över de tre punkterna … efter varje titel, för att få lite mer information.

  • Säkerhetskopiera
  • Multieditera – editera många objekt på en gång
  • Exportera metadatamall
  • Importera metadatamall
  • Kolumnstatistik – en snabb väg till statistik och summering