Skapa lager för Collector i ArcGIS Pro

För att göra inmätningar med Collector for ArcGIS måste man först skapa en karta att använda. Första steget görs i ArcGIS Pro eller ArcMap. Här beskrivs hur man förbereder lagren som ska användas för inmätning i Collector med ArcGIS Pro. Fortsätt läsa Skapa lager för Collector i ArcGIS Pro

WMS-lager i QGIS

Om man inte vill eller har möjlighet att ha all kartdata man behöver på sin dator finns möjlighet att ansluta till GIS-servrar där andra lagt upp data och gjort tillgängliga. Man måste veta den exakta länken till GIS-servern för att komma åt kartdata. Nedanför beskrivningen av hur man lägger till sådan data i QGIS finns tips på några sådana bra länkar till öppen kartdata. Fortsätt läsa WMS-lager i QGIS

WMS-lager

Om man inte vill eller har möjlighet att ha all kartdata man behöver på sin dator finns möjlighet att ansluta till GIS-servrar där andra lagt upp data och gjort tillgängliga. Man måste veta den exakta länken till GIS-servern för att komma åt kartdata. Nedanför beskrivningen av hur man lägger till sådan data i ArcGIS finns tips på några sådana bra länkar till öppen kartdata. Fortsätt läsa WMS-lager