Rektifiering

Rektifiering används för att georeferera (koordinatsätta) och omforma en bild (rasterdata) så att den passas in mot kända punkter i en annan karta (bakgrundskarta). Tillvägagångssättet är samma oavsett om det handlar om en bild i form av en historisk karta eller ett lodfoto (tornfoto). Fortsätt läsa Rektifiering

Snabba upp kartuppritningen

Om man har kartor som innehåller många lager och mycket symbolik kan den kännas långsam att uppdatera och rita ut vid in- och ut-zoomning m.m. T.ex. om man har fastighetskartans alla lager som bakgrund. Då kan man använda sig av baskartelager (Basemap Layer) för att snabba upp detta. Fortsätt läsa Snabba upp kartuppritningen